Nhà máy Bang yoo

Nhà máy Bangjoo: Là nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Vĩnh Phúc. Dự án được đầu tư với hệ thống dây chuyền hiện đại.

Nhà máy Bangjoo: Là nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Vĩnh Phúc. Dự án được đầu tư với hệ thống dây chuyền hiện đại.