Được thành lập và hoạt động trong suốt một thập kỷ qua, IDJ đã đạt được một số thành quả quan trọng như: Là lực lượng chủ đạo trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, giáo dục, xây dựng kết nối đầu tư quốc tê svaf y tế, chúng tôi có nền tảng tài chính vững mạnh, nguồn nhân tài dồi dào cũng như lực lượng chuyên gia đông đảo trong lĩnh vực đầu tư, kết nối đầu tư và xây dựng trong nước cũng như quốc tế.

Một hệ thống giáo dục tốt sẽ tạo nên những nhân tài ở tương lai, tại IDJ chúng tôi đã xây dựng học viện sang tạo và khởi nghiệp là một tổ chức giáo dục chuyên nghiệp cho các doanh nhân trẻ. Đến với học viện, các nhà đầu tư sẽ tìm được những dự án xuất sắc nhất đã được thẩm định và chọn lọc từ những doanh nhân trẻ đầy hoài bão, tài năng và đáng tin cậy.