Nhà máy IVY

Nhà máy Ivy moda: Ivy là một thương hiệu thời trang nổi tiếng tại Việt Nam. Đây là dự án về ngành may mặc. Việc thực hiện dự án ngay từ khâu thiết kế đòi hỏi thể hiện ý đồ của nhà đầu tư ngành thời trang.

Nhà máy Ivy moda: Ivy là một thương hiệu thời trang nổi tiếng tại Việt Nam. Đây là dự án về ngành may mặc. Việc thực hiện dự án ngay từ khâu thiết kế đòi hỏi thể hiện ý đồ của nhà đầu tư ngành thời trang.