Nhà máy Mobase

Nhà máy Mobase: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và phụ kiện cho các hãng điện tử uy tín của Hàn Quốc. Đây là dự án giai đoạn 2 tại Bắc Ninh.

Nhà máy Mobase: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và phụ kiện cho các hãng điện tử uy tín của Hàn Quốc. Đây là dự án giai đoạn 2 tại Bắc Ninh.